You are here: Home » Ārzemēs » Aģentūra Ergo Education – palīdzēs uzsākt mācības ārzemēs

Aģentūra Ergo Education – palīdzēs uzsākt mācības ārzemēs

Daudzās jomās pieredzei ir liela nozīmē. Tāpēc vairāk nekā divdesmit gadu pieredze ir viena no lietām, ar ko var lepoties izglītības aģentūra Ergo Education. Tā sekmīgi palīdzējusi uzsākt mācības ārzemēs jau vairāk nekā sešiem tūkstošiem jauniešu. Aģentūra daudzu gadu garumā izveidojusi uzticamu sadarbību ar labākajām universitātēm, valodu skolām un nometnēm visā Eiropā un arī tālākās pasaules vietās.

labaka universitateAģentūra krājusi pieredzi daudzus gadus, strādājot ar jauniešiem, bērniem, viņu ģimenēm, komunicējot ar izglītības iestādēm. Ar katru gadu pieredze ir augusi, piedāvājot klientiem arvien labāku un pilnvērtīgāku pakalpojumu – palīdzību studiju un mācību vietas ārzemēs izvēlē un arī palīdzību mācību uzsākšanā – pieteikšanos, dokumentācijas sagatavošanu un praktisku jautājumu risināšanu.

 

Studijas labākajās ārzemju universitātēs

 

Ar izglītības aģentūras Ergo Education palīdzību jaunieši un viņu ģimenes var iegūt precīzu un plašu informāciju par dažādām universitātēm, ar ko sadarbojas Ergo Education, un to piedāvātajām studiju programmām. Studiju vietas un programmas izvēli var palīdzēt veikt zinoši darbinieki, kuru rīcībā ir gan dažādi psiholoģiskās un profesionālās novērtēšanas testi, gan detalizēta informācija par studiju porgrammu saturu un prasībām, kādas tiek izvirzītas pretendentiem, studiju un dzīvošanas izmaksām.

Interesenti var iepazīties ar visu viņiem aktuālo informāciju, saņemt ieteikumus un izlemt par labāko vietu, kur uzsākt mācības ārzemēs. Šis ir nopietns un atbildīgs lēmums, ko vajadzētu pieņemt, kad izpētīta visa informācija un salīdzināti vairāki varianti, izvērtējot visas iespējas un arī paša jaunieša vēlmes un cerības attiecībā uz nākotni, jo augstākā izglītība to ietekmēs vistiešākajā veidā.

Pēc tam, kad jaunietis ir izvēlējies sev piemērotāko augstskolu un studiju progammu, kas atbilst viņa interesēm un nākotnes mērķiem, tad Ergo Education pieredzējušie eksperti nokārto visu, kas saistīts ar pieteikuma sagatavošanu, iesniegšanu, citu vajadzīgo dokumentāciju, ko pieprasa universitāte.

Kad studiju vieta konkursa rezultātā ir iegūta, tad aģentūra palīdz arī nokārtot visus praktiskos jautājumus, kas saistīti ar došanos uz studiju un mītnes vietu. Aģentūra atvieglo jaunieša un viņa ģimenes rūpes par dažādām niansēm, kas ir neizbēgamas, ja vēlas doties studēt uz ārzemēm.

Valodu apmācība ārzemēs

 

Tāpat aģentūra sadarbojas arī ar dažādām valodu skolām visā Eiropā, kur ikviens interesents var doties, lai labā līmeni profesionālu pedagogu vadībā apgūtu svešvalodas. Valodas zināšanu nostiprināšana dabiskā vidē ir visefektīvākā, jo tad ir minimāls dzimās valodas atbalsts, sekmējot ātrāku valodas apguvi.

Labas svešvalodu zināšanas ir ļoti svarīgas topošajiem studentiem, kuri plāno mācīties ārzemēs, tāpat arī veidot veiksmīgu karjeru vadošos amatos, it īpaši, ja darba vide ir starptautiska un saistīta ar komandējumiem uz citām valstīm.

Tad ir vērts izmantot iespēju svešvalodas iemācīties profesionālā līmenī. Valodu kursi ārzemēs ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā to panākt. Par iespējām doties uz šādām apmācībām un to izmaksām var uzzināt pie aģentūras Ergo Education, kas arī noorganizēs dalību šajos kursos.

 

Nometnes bērniem

 

Izglītības aģentūra Ergo Education piedāvā arī tādu izglītības pakalpojumu kā nometnes bērniem ārzemēs. Tajās var piedalīties bērni no sešu līdz pat septiņpadsmit gadu vecumam. Nometnes notiek dažādās valstīs, satura un intensitātes ziņā pielāgotas dalībnieku vecumam. Nometnēs apvienotas radošas nodarbes, ekskursijas, aktivitātes un svešvalodu apmācība.

Bērni apbrīnojami labi pielāgojas valodu apmācībai, jo viņi nebaidās kļūdīties, uztver to kā spēli un izklaidi, jo apmācība ir integrēta daždās ikdienas nodarbēs un sniedz praktiskas valodas zināšanas, kas ļauj tās arī uzreiz izmantot.

Vecākie skolnieki izvēlas apgūt intensīvāku valodu kursu nometnes laikā, lai gatavotos tālākajai izglītībai izvēlētajās ģimnāzijās, koledžās un universitātēs. Labas valodu prasmes šajā ziņā ir ļoti svarīgas, jo ļaus iegūt kvalitatīvāku izglītību. Vecākiem nekad nav par agru investēt savu bērnu izglītībā un nākotnē.