You are here: Home » Uncategorized » Banku finansējuma piešķiršanas otrā elpa.

Banku finansējuma piešķiršanas otrā elpa.

  Bizness un finanses ir divas uzņēmējdarbības puses, kurām būtu jādarbojas saskaņā. Tev ir radusies ideja, Tu esi izpētījis tirgu, atradis savu nišu, apzinājis izmaksas un nepieciešamo inventāru, bet kā to visu realizēt? Šī stadija bieži vien ir galvenais jauno uzņēmēju klupšanas akmens. Nespēja piesaistīt finansējumu savas biznesa idejas realizēšanai un  “palaišanai pasaulē” parasti nozīmē tās bojāeju un pilnīgu aizmirstību. Taču tas nebūt nav posms, kurā būtu nepieciešams zaudēt apņēmību un spēkus. Jāatzīst, ka bieži vien tiek atsijātas labākās idejas no sliktākām un apņēmīgākie, dedzīgākie uzņēmēji no  no slinkāiem un nepārliecinātākiem uzņēmējiem.Finanšu piesaiste būtu jāuztver kā lieliska mācību iespēja, kur līdz izcilībai nostrādāt savu biznesa plānu, maksimāli limitējot jebkādu nepilnību rašanos iespējamību tālākas darbības laikā. Šī ir uzņēmēja pašpilnveides un  attīstības pieturvieta, lai strādājot ar savām spējām, pārdotu savu biznesa ideju un vīziju par sava uzņēmuma un sevis paša, kā uzņēmēja potenciālu.

Finanšu institūcijas un investori ir ļoti daudz, katrs ar savām prasībām un vēlmēm –  gluži kā Jūs, tāpēc ir svarīgi saprast, ko pats vēlaties iegūt no investoriem.  Liela daļa Start-up jeb  iesācēj-uzņēmumu izvēlas pūļa finansēšanas iespējas. Ievērojama daļa virza sarunas ar mazāku skaitu privāto investoru apmaiņā pret potenciālā uzņēmuma akcijām. Dažiem veiksmīgas izrādās pārrunas ar vietējām kredīta iestādēm, taču ne vienmēr finansējums tiek iegūts konkrētu cilvēku grupu vai valsts mērogā. Dažkārt ir dzirdams kā uzņēmumi ir ieguvuši “Eiropas finansējumu biznesa uzsākšanai“, kuram nebūt nav sarežģīti pieteikties, tomēr daudzi izvēlas alternatīvus avotus.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi interneta portālu uzņēmējiem, kuriem ir nepieciešamība piesaistīt papildus līdzekļus sava uzņēmuma darbībai. Neatkarīgi no uzņēmuma veida,  darbības nozares vai pastāvēšanas vēstures,  dodoties uz Eiropas Komisijas mājaslapu un meklējot sadaļu “Access to Finance” ikvienam būs iespēja izvērtēt savu atbilstību finansējuma iegūšanai. Galvenās ir atbilstība Eiropas Savienības likumdošanai un prasībām, kuras ir sīkāk aprakstītas pašā Eiropas Komisijas mājaslapā. Šis finansējums tiek arī īpaši reklamēts Start-up un mazo un vidējo  uzņēmumu auditorijai, taču pieteikties ir aicināti jebkurš. Tas darbojas gluži kā finansējums no vietējām bankām, jo tieši tās ir Eiropas Komisijas sadarbības partneri, kurām tiek piešķirti līdzekļi, kas tālāk var tikt izsniegti uzņēmējiem. Šīs sadarbības bankas izskatīs jūsu pieteikumu un pozitīvas atbildes gadījumā noteiks noteiks finansējuma saņemšanas nosacījumus, kas tisk ietberti investīciju līgumā. Lai gan daudzi Start-up uzņēmumi vairās no bankām un izvēlas alternatīvus investīciju avotus, savstarpēkās  konkurences pieauguma dēļ bankas ir spiestas adaptēties un piedāvāt daudz pieņemamākus nosacījumus jaunajiem uzņēmējiem. Šī ir tendence, kas vērojama dēļ ievērojamā alternatīvā finansējuma tirgus pieauguma.

Katrs uzņēmējs pats izvēlas kā iegūt finansējumu savu mērķu realizācijai atbilstoši noteiktiem kritērijiem.  Lai gan nesenās pagātnes tendences rāda, ka liela daļa finansējuma tiek iegūts no ne banku avotiem, tas var mainīties. Eiropas Komisija ir apņēmusies līdz 2020. gadam palielināt pieejamo investīciju daudzumu uzņēmumiem, kas varētu liecināt par to, ka banku aizdevumi iespējams atgriezīsies ar daudz labvēlīgākām prasībām, bet to spēs rādīt tikai laiks.